» Merkezi Faaliyet Alanları

Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk Devletleri ve toplulukları arasındaki ilişkileri geliştirmek maksadıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasi, ekonomik ve kültürel içerikli akademik, toplantılar düzenler ve bu tür faaliyetlere katılır,
       b) Üniversitemiz ile diğer Türk Devlerindeki üniversiteler arası ilişkileri geliştirme kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile bilgi paylaşımı faaliyetlerini yürütür. Ayrıca ortaklaşa sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenler ve bu tür faaliyetlere katılır,
      c) Ülke içindeki ve dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla iş birliği kapsamında; ortak faaliyetler düzenler,  bunlarla karşılıklı bilgi, malzeme ve araştırmacı değişimini yapar,
      ç) Türk dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, yayın, konferans, panel ve sempozyum faaliyetlerini gerçekleştirir,
      d) Türk Devletini, Milletini ve Ülkesini ilgilendiren her türlü konuda kısa ve uzun vadeli stratejik planlar hazırlar ve projeler üretir, söz konusu plan ve projelere işlerlik kazandırmak için ilgili kurum ve kuruşlara ulaştırır,
      e)  Merkezin ilgi alanına giren konularda, yazılı ve görüntülü medyaya açıklama yapar ve bilgi desteğinde bulunur,
       f)   Türk Dünyası ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplar, inceler ve gerektiğinde destek verir,
      g)   Türk Dünyası ile ilgili tam teşekküllü arşiv ve kütüphaneler kurar,
      h)   Türkçe’nin temel eserlerini Türkiye Türkçesine aktarmak ve Türkiye Türkçesi ile yayınlar,
      ı)    Türk Dünyası’yla ilgili bir dergi çıkararak ve bu yöndeki çalışmaları destekler.